Hồng đỏ Mỹ

Liên hệ

Giá trị dinh dưỡng: Nho tươi cung cấp các chất dinh dưỡng, làm giảm mệt nhọc ngay lập tức. Các nghiên cứu cho thấy Nho tươi có chứa vitamin A, C, Calcium và sắt giúp duy trì sức…

Chợ thông minh tạm ngưng để sửa chữa. vui lòng quay lại sau