Cá diêu hồng nguyên con 500gr

60,000 65,000 

Cá diêu hồng có thể mua nguyên con còn sống hoặc sơ chế làm sạch, khách hàng có thể yêu cầu chợ làm theo yêu cầu của mình

Trọng lượng từ 500gr – 550gr

Xóa